מה זה ACOS בקמפיין של אמזון?

עלות מכירות פרסום (ACOS)


זה אחוז המכירות שהושקעו בפרסום במסגרת הזמן שצוינה עבור הקמפיין פרסום.

זה מחושב על ידי חלוקת סך ההוצאה בפרסום במכירות ששייכות לקמפיין.


קמפיין - Sponsored Products:

כוללת מכירות המיוחסות למוצרים שפורסמו וכן מוצרים אחרים מהמלאי שלך שנרכש תוך 7 ימים.


קמפיין - Sponsored Brands:

כוללת מכירות המיוחסות למוצרים שפורסמו וכל המוצרים במותג שלך שנמכרים על ידי אמזון ומוכרי צד ג 'תוך 14 יום.


קמפיין - Sponsored Display:

כוללת מכירות המיוחסות למוצרים שפורסמו וכן מוצרים אחרים מהמלאי שלך שנרכש תוך 14 יום.


עדכון של נתוני המכירות שלך יכול לקחת עד 12 שעות. כתוצאה מכך, נתוני מכירות עשויים להתעכב בטווח התאריכים "היום". מומלץ להמתין עד שכל נתוני המכירות יעלו לפני שתעריך את ביצועי הקמפיין.


הזמנות שבוטלו תוך 72 שעות יוסרו מסכום המכירות.


איך מחשבים את ה ACOS?


האם אנחנו מפסידים כסף בפרסום באמזון או לא?


טבלה לחשוב עלויות מוצר:מחיר המכירה הוא 39$


39$ -29.18$ = 9.82$


נקודת האיזון שלנו היא 9.82$


המסקנה: אם נשקיע 9.82$ בפרסום אז לא נרוויח ולא נפסיד.


בכדי לדעת מה ה ACOS שלנו אנחנו צריכים לחלק את נקודת האיזון במחיר המכירה: 9.82:39=0.25%

אם עברנו ACOS מעל 25% אנחנו בהפסד.


חשוב לציין שה ACOS ישתנה בכל פעם שנשנה את אחד המרכיבים שצויינו לעיל.


  03-5642244 אמזוס - שירותי הקמה וניהול חנויות באמזון

© 2023 by Coach.Corp. Proudly created with Wix.com